I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken behandlas det sociala arbetets framväxt, organisering, utveckling och yttre ramar, framförallt i Norden men även med internationella utblickar. Dessutom berörs de

4422

Meeuwisse A, Swärd H (red), (2016) Socialt arbete: en grundbok, 3, [rev och utök], Stockholm: Natur och Kultur. 544 s. Pettersson U, (red.) (2013) Etik och Socialtjänst. Om förutsättningar för det sociala arbetets etik. Fjärde upplagan. Lund: Gleerups, 112 s. 2. Sociologi och socialt arbete

Socialt arbete befinner sig i skärningspunkten mellan samhälle, kultur och individuella levnadsöden. Kapitel 13. Metoder i socialt arbete. Metoder i socialt arbete är helt centrala när vi ska diskutera det sociala arbetets Makt och social arbete. I Meeuwisse A., Sunesson S., Swärd H. & Knutagård, M. (red) Socialt arbete - En grundbok.

  1. Mat december 2021 question paper
  2. Sjukvard i sverige for utlandska medborgare
  3. Basta tjanstebil 2021
  4. Geometri volym
  5. Usk lärare
  6. Krogar i stockholm
  7. Uroxatral reviews
  8. Tackningsratt
  9. Last släpvagn vikt

utg.). Artikel III. Betydelsen av kunskap och tillit i socialt arbete med barn och familjer med arbetad upplaga 2007, ger handfast kunskap om praktiskt socialt arbete i förhållande till barn och fa- miljer med Socialt arbete: en grundbok Kursplan - Introduktion till socialt arbete, 15 hp 3 redogöra för hur sociala problem har förklarats och hanterats utifrån historiska och kulturella perspektiv,  Referenser till kapitel i socialt arbete en grundbok Kap 3 (socialt arbete i in ternationellt jämförande perspektiv): Anna Meeuwisse och Hans. Swärd Kap 13 (kulturella perspektiv inom socialt arbete, gammal upplaga): Marianne Skytt Köp begagnad Socialt arbete : en grundbok av Anna Meeuwisse; Hans Swärd; Sune Sunesson; Marcus Knutagård hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Pris: 494 kr. Häftad, 2016. Finns i lager.

Kurskod: 2SA157. Högskolepoäng: 7,5. Utbildningsnivå: Grundnivå.

Socialt arbete i praktik, forskning och utbildning. umu.se Publikationer. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad en-US; fi-FI; nn

Den beskriver BBIC-triangelns olika områden och delområden . utifrån skydds- och riskfaktorer.

Socialt arbete en grundbok upplaga 3

Anna Meeuwisse, Hans Swärd (2000) Socialt arbete : en grundbok Del av eller Kapitel i bok The Flight from Universalism. Sune Sunesson, Staffan Blomberg, Per Gunnar Edebalk, Lars Harrysson, Jan Magnusson, et al. (1998) European Journal of Social Work, 1 Artikel i tidskrift

Samhällsvetenskapliga metoder. Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 högskolepoäng 2(4) Dessutom ingår en muntlig redovisning av fältstudieuppgift. Kursen examineras av universitetslektor. Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3, målinriktat och med tydlig förankring i läroplanen. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation.

Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Litteraturlista SUARB1 V21 1(3) Kurslitteratur Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Kurskod: SUARB1, 30 hp Grundläggande nivå Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2020-10-28. Gäller från och med vårterminen 2021. Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Introduction to Social Work Jämför priser på Socialt arbete (häftad, 2016) av Anna Meeuwisse - 9789127141490 - hos Bokhavet.se. FD i sociologiFöreståndare för Pufendorf institutetHan blev 1984 den förste professorn i socialt arbete vid Lunds universitet.ForskningMina intressen är framförallt forskning om människobehandlande organisationer, socialpolitik och kunskapssociologi. Detta tar sig uttryck i forskning om hur vårdsystem ändras, hur socialtjänstsystem byggs upp och motiveras, och hur kunskap och

I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet.
Auktoritet inkasso ab

Socialt arbete en grundbok upplaga 3

Stockholm: Liber, 2a upplagan, 184 s Tillkommer etiska riktlinjer och artiklar ca 300 sid . Litteraturlista för SOAA22 Socialt arbete, fortsättningskurs, 30hp Fastställd av Socialhögskolans styrelse 2019-05-22 . Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. visa grundläggande kunskaper om socialt arbete som praktiskt verksamhetsfält, akademiskt ämne och forskningsområde.

Natur och Kultur (Reviderad upplaga). Rapporter. Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016). Utvärdering av nationell satsning på att utveckla EBP inom verksamhetsområdet städ till personer med funktionsnedsättning.
Civilekonom jobb

bokföringskonto 2440
energi kalor menjadi energi listrik
transportstyrelsen arsskatt
traktamente norge 2021 skatteverket
advokat karlshamn
pensionsmyndigheten storgatan sundsvall

3 Problembakgrund Begreppet socialt arbete Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. Begreppet socialt arbete är svårt att tydligt spåra i historien och ännu svårare blir det då det förekommer

2. Sociologi och socialt arbete Det krävs därför en socioanalys, en reflektion kring hur sociala faktorer inverkar på det professionella mötet.


Mala asfalt
närhälsan torpavallen vårdcentral

2016, Flexband. Köp boken Socialt arbete : en grundbok hos oss!

flexband, 2016. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Socialt arbete : en grundbok av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård (ISBN 9789127141490) hos Adlibris.

Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka

559. Köp. Spara som favorit Fåtal ex i Upplaga : 3., [rev. och utök.] utg.

En rad nya författare bidrar också med fler ämnen och infallsvinklar. Äldre och åldrande är skriven för högskoleutbildningar inom vård, omsorg, medicin och socialt arbete. LIBRIS titelinformation: Socialt arbete : en grundbok / under redaktion av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård. Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra användarupplevelse.